mandag 4. februar 2013

Linoleumstrykk


De siste ukene har vi jobbet med linoleums trykk på skolen. Linoleums trykk er en grafisk trykketeknikk. Trykkplaten består av et lite stykke linoleum, der man skjærer bort der som ikke skal farges og gjengis på det ferdige trykket. Som oftest er det motiver i svart-hvitt som er vanligst men det er også mulig å prøve med farger.  Oppgaven vår var å ta et portrett bilde av oss selv som vi skulle bruke til å lage et linoleums trykk.

Her er hovedbildet jeg ville bruke:


Det første jeg gjorde var å redigere bildet mitt i photoshop med ”Treshhold” filter for å få et grafisk svart-hvitt bilde.


Når jeg var fornøyd med bilde, skrev jeg det ut og lå blåpapir og et lite stykke linoleum under bildet. Her måtte jeg tegne over bildet og få med alle de viktige strekene mellom det hvite og svarte som ville være avgjørende for resultatet mitt.
Deretter var det på tide å skjære ut de delene på linoleumsplaten som ikke skulle trykkes svart. Når jeg var ferdig med det , brukte jeg malingssvette og trykket det på ark med en presse.  
Under her hovedresultatet mitt som jeg ble fornøyd med:


På orginalbildet jeg brukte kan du se at jeg hadde et par briller på, men linjene fra blåpapiret på linoleums platen ble ikke så veldig tydelig, noe som gjorde at jeg bestemte meg heller for løse problemet ved å skjære ut glasset av brillene for å heller illustrere et par solbriller. Til slutt ble jeg fornøyd. 

Under her er resultater fra første til siste trykk: